Serwis

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kas dla Nowych Podatników wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011r. Ci z Państwa, którzy w roku 2010 nie przekroczyli 40 000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, a przekroczą ten obrót w roku 2011 lub 2012, mają 2 miesiące karencji na rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kas rejestrujących. Państwo, którzy rozpoczną działalność w 2011 lub 2012 roku, a przekroczą ten obrót w roku 2011 lub 2012, następnego dnia po jego przekroczeniu zobligowani są do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kas rejestrujących.

Odliczenie za zakup kasy

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700zł. Aby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy należy:
  • być właścicielem kasy,
  • posiadać dowód zapłaty należności za kasę,
  • posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów,
  • przed zakupem kasy złożyć oświadczenie o ilości i miejscu instalacji do właściwego Urzędu Skarbowego,
  • rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej we właściwym terminie.
Nasza firma prowadzi serwis urządzeń fiskalnych zakupionych w naszej firmie jak również te po zmianie serwisu.
Zapewniamy programowanie, szkolenie i fiskalizację w cenie zakupu urządzenia fiskalnego.
Pomagamy w zmianie serwisu.
Dopełniamy wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym.
Nasi serwisanci posiadają uprawnienia na urządzenia fiskalne.
Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę.
Copyright © 2008 by Pio-Kom