Przeglądy ustawowy kasy fiskalnej

Przegląd ustawowy jest obowiązkiem stosującego kasy.

Przeglądu dokonuje wyłącznie odpowiedni serwisant wpisany jako właściwy w książce serwisowej kasy fiskalnej.

Przeglądu technicznego dokonuje się co 24 miesiące, częstsze przeglądy techniczne dotyczą
podatników posiadających taksometry, w związku z ponowną ich legalizacją.

Przeglądem ustawowym kas należy objąć: Każdy przegląd należy rejestrować w książce kasy.
Copyright © 2008 by Pio-Kom